Mô hình não người

Model: BS 20
Hãng sản xuất: Somso/ Đức

Mô hình có kích thước bằng kích thước thât. Mô hình có thể tách rời thành 8 phần bao gồm: Thùy trán , thùy đỉnh, thùy thái dương và thùy chẩm, tủy  và tiểu não. Mô hình được đặt trên kệ.

Vui lòng nhấn Liên hệ để biết thêm thông tin

Kích thước: 15 x 16 x 17 cm

Trọng lượng: 1.1 kg