Mô hình giải phẫu thần kinh đầu

Model: C22
Hãng Sản Xuất: 3B - Đức

Mô hình có kích thước thật, thể hiện các phần não riêng biệt, phần não bên phải hiện diện các thùy não được đánh mã màu.

Phần não bên trái thể hiện:

- Vùng trước và vùng sau trung tâm não

- Khu vực Broca và Wernicke

- Nếp cuộn não

- Não thất

Cả hai phần não đều thể hiện:

- Phía trước thùy đỉnh não

- Thái dương với thùy xương chẩm

- Phân nửa tiêu não

- Phân nửa gốc não

Kích thước: 14 x 14 x 17,5cm

Trọng lượng: 0,95kg