Mô hình giải phẫu cơ toàn thân nam

Model: AS2/2
Hãng sản xuất: Somso - Đức

Mô hình bằng khoảng 3/4 kích thước tự nhiên. Mô hình chia tách 36 phần như sau: thân, đầu, vòm sọ, não (3), tường ngực bụng, phổi bên phải (2), phổi trái (2), tim (2), cơ hoành, gan, dạ dày (2), ruột non lớn, tá tràng với tuyến tụy, van Ilio-manh tràng, nửa bên phải của thận, cánh tay phải, cánh tay trái (6), cơ bắp của chân trái(8).

Vui lòng nhấn Liên hệ để biết thêm thông tin
Kích thước mô hình: 140 x 70 x 48 cm
Khối lượng: 19 kg.