Mô hình giải phẫu cơ bàn chân

Model:  NS 9
Hãng sản xuất: Somso/ Đức

Mô hình có kích thước bằng kích thước thật. Mô hình mô tả hệ thống mạch máu và dây thàn kinh ở bàn chân. Các bó cơ  của bàn chân đều có thể tháo rời, các dây chằng cũng được mô tả. Mô hình có thể tách rời thành 9 phần, được đặt trên kệ có giá đỡ.
Vui lòng nhấn Liên hệ để biết thêm thông tin
Kích thước: 18 x 33 x 18 cm
Trọng lượng: 1.1 kg