Mô hình cơ bán thân với đầu và phần lưng hở

Model: AS 7
Hãng sản xuất: Somso/ Đức

Mô hình có kích thước như trong thực tế, có thể tách rời thành 32 phần. Phần ngực và bộ phận sinh dục nam/ nữ cso thể thay đổi cho nhau. Mô hình được gắn trên kệ.

Vui lòng nhấn Liên hệ để biết thêm thông tin
Kích thước: 86 x 39 x 26 cm
Trọng lượng: 16 kg