Chai truyền dịch Accufuser

Model:
Hãng sản xuất: WYM - Hàn Quốc

Có thể dùng trong các trường hợp: truyền tĩnh mạch, dưới da, động mạch và ngoài màng cứng, .v.v..
Có thể điều chỉnh tốc độ dòng chảy tùy theo từng loại