Mô hình thăm khám phụ khoa

Model: S503

Hãng sản xuất: Gaumard - Mỹ

Mô hình có kích thước của người trưởng thành, có thể thực hiện các kỹ năng thăm khám phụ khoa 
Model: S503

Hãng sản xuất: Gaumard - Mỹ