Mô hình hồi sức cấp cứu người lớn nam giới

Model: S3201
Hãng sản xuất: Gaumard - Mỹ

Mô hình mô phỏng nam giới trưởng thành. Mô hình có cá vị trí có thể dặt điện cực máy ECG, được dùng để theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, Mô hình có thể dùng để thực hành một số kỹ năng như luồn ống qua miệng hoặc mũi, mở dụn giáp nhẫn, tiêm truyền, dô huyết áp và một số kỹ năng khác.Mô hình có thể kết nối với máy tính bằng công nghẹ không dây.

Vui lòng nhấn Liên hệ để biết thêm thông tin 
Cấu hình một bộ bao gồm:
  • Mô hình chính: 1 chiếc
  • Màn hình hướng dẫn 12": 1 chiếc
  • Sách hướng dẫn sử dụng
  • Pin sạc: 1 bộ
  • Bộ sạc 100-240 VAC: 1 bộ
  • Hộp đựng: 1 chiếc