Giường y tế

Là loại giường với thiết kể đổi mới nâng cao hiệu quả đáng kể với bệnh nhân. Sự thoải mái của bệnh nhân và tiện lợi cho người sử dụng trong môi trường bệnh viện là mục tiêu hàng đầu với các nhà thiết kế
 
   
 
   
     
Kích thước: 1970 x 880 cm
Kích thước thêm bánh xe: 2170 x 920
Kích thước đệm: 1930 x 850 cm
Trendelenburg: 12º
Độ nâng: 390 ÷ 720 mm
Trọng tải: 180 kg